Projekt IROP

Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_064/0005830

Název projektu:

Sociální podnik - kavárna a cukrárna v Ostravě-Porubě

Předmětem projektu je vytvoření fungujícího kavárenského zařízení s cukrárnou a malou výrobnou, které bude založeno na naplňování ekonomických, sociálních a environmentálních principů sociálního podnikání.

Realizací projektu dojde k vytvoření kavárny s cukrárnou a cukrárenskou výrobnou. Žadatel  rozšíří nabízené služby, které zároveň umožní a přispěje k vytvoření optimálních podmínek pro zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Pořízení technologií není předmětem projektu.

Projekt Kavárna a cukrárna_1

Projekt_Kavarna_a_cukrarna